Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jména a jejich význam-ženská

29. 3. 2008

Jména a jejich význam

A:

Adéla - germánský, 2.září, osamostatnělá zkrácenina německého jména ADELHEID, tj. bztost ušlechtilá, vznešených způsobů, postavy, za vlasteneckou českou obdobu jména se považovala Šlechtislava

Adriana - latinský, 26.června, od moře; z italského města Hadrie

Agáta - řecký, 14.října, z řeckého agathé, znamená laskavá; dobrá

Albína - latinský, 16.prosince, ženská podoba k Albín, znamená bělavý

Alena - latinský, 13.srpna, buď latinská odvozenina jména Magdalena (pocházející z Magdaly) nebo řeckého Helena (pochodeň, světlo)

Alexandra - řecký, 21.dubna, buď latinská odvozenina jména Magdalena (pocházející z Magdaly) nebo řeckého Helena (pochodeň, světlo)

Alice - německý, 15.ledna, nejsasného původu a významu, nejčastěji se odvozuje buď ze staroněmeckého jména Adalheit (ušlechtilá bytost) nebo řeckého Alethia (pravdivá)

Alžběta - hebrejský, 19.listopadu, z hebrejského ELÍŠEBAH, znamená Bůh je má přísaha, popřípadě též Bohu zasvěcená

Amálie - germánský, 10.července, původně zkratka jmen začínajících s Amal- , znamená pracovitá, příbuzný význam má i Emílie, AMAL bylo jméno východogótské královské rodiny

Anastázie - řecký, 15.dubna, vzkříšení, zmrtvýchvstání

Anděla - řecký, 11.března, posel boží (anděl)

Andrea - řecký, 26.září, přejaté prostřednictvím francouzštiny, podle mužského jména Andrej (mužný, silný, odvážný)

Aneta - hebrejský, 17.května, milostná, milostiplná (francouzská zdrobnělina jména Anna)

Anežka - řecký, 2.března, milostná, milostiplná (francouzská zdrobnělina jména Anna)

Anna - hebrejský, 26.července, milostná, milostiplná

Antonie - latinský, 12.čevna, ženská podoba ke jménu Antonín, což bylo jméno římského šlechtického rodu, jeho původní význam jepřední, čelný, vynikající

Apolena - řecký, 9.února, ženská podoba ke jménu Antonín, což bylo jméno římského šlechtického rodu, jeho původní význam jepřední, čelný, vynikající

B:

Barbora - řecký, 4.prosince, z řeckého barbaros, znamená žena cizinka, barbarka, původní význam základního slova je brbla, brepta

Beáta - latinský, 25.října, blažená, šťastná

Berta - německý, 23.září, ze staroněmeckého beraht, znamená zářící, skvělá

Běla - český, 21.ledna, vznikla jako česká obdoba jmen cizího původu

Blanka - germánský, 2.prosince, bílá, běloskvoucí (španělské jméno)

Blažena - staročeský, 10.května, staročeské jméno, obdoba původních latinských jmen Beáta a Beatrice, znamená blažená

Bohdana - slovanský, 11.ledna, dar boží, daná bohem

Bohumila - slovanský, 28.prosince, obdoba původem řeckého jména Teofila, ženská podoba ke jménu Bohunil, znamená bohu milá

Božena - český, 11.února, bohem (údělem) obdařená, blahoslavená

Brigita - keltský, 21.října, souvisí se staroirským brig, prakeltsky Briganti - Brigantines byli mocný keltský kmen v severní Anglii, znamená mocná, silná, vysoká

C:

Cecílie - latinský, 22.listopadu, znamená krátkozrakám slepá

D:

Dagmar - severský, 20.prosince, patrně zvuková obdoba slovanské Drahomíry, vykládá se se vztažením ke staroakrandinávskému dagr-mar, jako slavný den

Dana - hebrejský, 11.prosince, soudkyně

Daniela - hebrejský, 9.září, bůh je můj soudce

Darina - jihoslovanský, 22.září, vykládá se jako dar, dáreček, nebo jako obdoba jména Darie

Darja - perský, 10.dubna, ženská podoba k Darius, tj. držitel dobra

Denisa - řecký, 11.září, bůh vína, božské dítě

Diana - latinský, 4.ledna, božská

Dita - hebrejský, 27.března, stejně znějící podoba dvou osamostatnělých zkrácenin různého původu, hebrejského jména Judita, znamená židovka, germánských jmen začínající s Diet, tj. lid

Dobromila - slovanský, 5.února, milující dobro

Dorota - řecký, 26.února, z řeckého Dórothea, znamená darovaná, boží dar, je původem osamostětnělá zkrácenina jména Dorota

Doubravka - slovanský, 19.ledna, les

Drahoslava - slovanský, 9.července, drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí

Drahomíra - slovanský, 18.července, komu je drahý mír

E:

Edita - anglický, 13.ledna, bohatá, šťastná válka

Elena - 16.března, stejně znějící podoby dvou přejatých jmen různého původu, původem řeckého jména Helena, tj, světlo, nebo osamostatnělého anglického domácího tvaru původem arabského jména Eleonora

Eliška - hebrejský, 5.října, varianta hebrejského jména Alžběta (můj bůh je přísaha)

Ema - německý, 8.dubna, pečovatelka; velká, všeobsáhlá

Emilie - latinský, 24.listopadu, ženská podoba k Emil, tj. horlivý, pracovitý

Erika - skandinávský, 2.dubna, ženská podoba k Erik, Erich, ctihodná, všemocná vládkyně

Ester - hebrejský, 19.prosince, přejaté z perštiny, znamená hvězda

Eva - hebrejský, 24.prosince, živá; životodárná; matka života

Evelina - keltský, počeštěná podoba anglického jména, jehož původ se nejčastěji vykládá z keltštiny Eibllin, s významem radost, světlo, někdy i z francouzštiny Aveline s významem lesní ořech

Evženie - řecký, 22.dubna, blahorodý, urozený

F:

Františka - italský, 9.března, ženská obdoba k František, tj. Francouzka

G:

Gabriela - hebrejský, 8.března, bůh je silný

Gita - slovenský, 10.června, původem domácká podoba, a to slovenského jména Margita, tj. perla, v němčině jména Brigita, tj. silná

Gizela - německý, 18.února, mladá rostlina, rukojmí, ušlechtilé dítě

H:

Hana - hebrejský, 15.srpna, vzniklo ze stejného základu channáh jako jméno Anna, milostiplná, milostná, líbezná, něžná

Hedvika - germánský, 17.října, ze staroněmeckého Haduwig, znamená vítězící v boji

Helena - řecký, 18.srpna, snad z řeckého helené, znamená světlo, pochodeň

Hermína - německý, 7.dubna, podle mužského Herman (válečník)

I:

Ida - německý, 15.března, vykládané buď z itis, tj. žena, nebo zkrácenina skandinávských jmen, Idaberga, bohyně mládí a jara

Ilona - řecký, 20.ledna, pochodeň, světlo (maďarská obdoba jména Helena)

Ingrid - severský, 27.ledna, vykládá se jako jezdkyně boha Ingwa, někdy též jako Ingwova vyjížďka, popř. krásný Ingwe

Irena - řecký, 16.dubna, mírumilovná

Irma - německý, 10.září, původem zkrácenina jmen začínajích Irm-, znamená velká, silná, pevná

Iva - 1.prosince, původně zkrácenina jména Ivana (Ivan - slovanská obdoba jména Jan);bůh je milostivý; nebo podle mužského jména Ivo (tisový luk)

Ivana - slovanský, 4.dubna, bůh je milostivý

Iveta - německý, 7.června, tisový luk; může být francouzská varianta hebrejského Judita (židovka) (francouzské jméno)

Ivona - německý, 23.března, tisový luk (francouzské jméno)

Izabela - hebrejský, 11.dubna, bůh je má přísha; nebo podle hebrejského Jezabel (bůh Bál povýšil) (španělské jméno)

J:

Jana - hebrejský, 24.května, bohem daný, milostivý dar boží

Jarmila - český, 4.února, milující bujnost, sílu; jaro

Jaroslava - slovanský, 1.července, slavný silou, bujností, slavící jaro

Jindřiška - německý, 4.září, pán, vládce domu

Jitka - hebrejský, 5.prosince, židovka, žena z Judeje (české jméno)

Jiřina - řecký, 15.února, zemědělec, rolník

Johana - německý, 21.srpna, z němčiny přejatá podoba jména Jana

Jolana - řecký, 15.září, nejasného významu, buď slovenská varianta původem řeckého jména Helena, tj. světlo, nebo jméno ze starého maďarského Jóleán, tj. dobrá, správná dívka

Judita - hebrejský, 29.prosince, biblické jméno, z hebrejského Jehúdith, znamená židovka, žena z Judeje

Julie - latinský, 10.prosince, vlasatý, zářící, mladý; božský

Justýna - latinský, 7.října, ženská podoba k Justin

K:

Kamila - orientální, 31.května, urozená mladá obětní služebnice; chrámová služka (převzaté z latiny)

Karina - italský, 2.ledna, zde splynuly dvě stejně znějící jména různého původu, italského Carina, tj. hezká, milá a severského Kateřina, tj. čístá

Karolína - německý, 14.července, jiný tvar jména Karla, vlastně původem latinské ženské jméno ke Carolus - Karel

Kateřina - řecký, 25.listopadu, z řeckého katharos, vykládá se jako čistá, cudná, mravná

Klára - latinský, 12.srpna, jasná; světlá; slavná

Klaudie - latinský, 5.května, náležející k (římskému) rodu Klaudiů; kulhavá, chromá

Krystýna - řecký, 24.července, křesťanka

Květa - český, 20.června, kvetoucí

Květoslava - český, 8.prosince, slavící květy; kvetoucí; květinová

L:

Lada - slovanský, 7.srpna, jmenovala se tak bájná bohyně krásy, lásky a manželství, ve staré češtině lada znamenala panna, dívka, ladná, popř. milá, milovaná

Laura - latinský, 1.června, z latinského laurus, znamená vavřín, vavřínové dřevo, přeneseně vítězství, triumf, původně se užívalo jako domácká podoba jména Laurencie

Lenka - 21.února, původně zkrácenina jména Helena (pochodeň) nebo Magdaléna

Leona - řecký, 22.března, ženská podoba k Leon, tj. lev

Liběna - slovanský, 6.listopadu, odvozeno od přídavného jména libý, znamená libá, milá, příjemná

Libuše - český, 10.července, souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovenské ljub-, milovat, milý, znamená tedy líbezná, milovaná, milá

Liliana - latinský, 25.února, buď odvozeno ze jména Alžběta (Elizabeth) nebo z latiny podle květiny lilie (symbol čistoty)

Linda - španělský, 1.září, jméno nejasného původu a významu, nejčastěji se spojuje se španělským linda, tj. krásná, nebo s německými slovy lind, tj mírný, jemný, nebo Linde, tj. lípa, někdy i jako zkrácenina jmen končících - lind

Ljuba - ruský, 16.února, osamostatnělá domácká podoba jména Ljubov, tj. láska

Lucie - latinský, 13.prosince, ženská podoba k Lucius, Lucián, tj. světlý, zářící

Ludmila - slovanský, 16.září, lidu milá

Lýdie - řecký, 14.prosince, znamená pocházející z Lýdie, oblast v Malé Asii

M:

Magdalena - hebrejský, 22.července, znamená magdalská, z Magdaly pocházející

Mahulena - český, 17.listopadu, nejasného významu, možná domácká podoba jména Magdaléna

Marcela - latinský, 20.dubna, malý bojovník

Mariana - latinský, 8.září, buď složenina jmen Marie a Anna nebo ženská podoba latinského jména Marianus (náležející k rodu Mariů)

Marie - hebrejský, 12.září, milovaná bohem,hořká (egyptský význam) ; paní, kapka moře (aramejská podoba); odkazovatelka

Marika - maďarský, 31.ledna

Marina - latinský, 10.října, námořník, plavec

Markéta - orientální, 13.července, perla

Marta - aramejský, 29.července, paní domu, hospodyně; pečlivá

Martina - latinský, 17.července, zasvěcená bohu Martovi

Matylda - německý, 14.března, ze staroněmeckého Machtilt, znamená silná, chrabrá v boji, mocná bojovnice

Michaela - hebrejský, 19.října, podobná bohu; kdo je jako bůh

Milada - český, 8.února, mladá; milá, milovaná

Milena - slovanský, 24.ledna, milá, milovaná; také obdoba latinských jmen Amáta, Amanda

Miloslava - slovanský, 17.února, slavící milost; milá, klidná

Miluše - český, 3.srpna, patrně domácká podoba jména Miloslava, nelze vyloučit ani přímé utvoření od přídavného jména milý, znamená milá, přívětivá, milovaná

Miriam - hebrejský, 5.listopadu, základní podoba jména Marie, vykládaného jako milovaná bohem

Miroslava - slovanský, 5.dubna, mírumilovná, slavící mír

Monika - 21.května, osamělá, jediná (z řečtiny); bohyně (fénický význam); rádkyně (z latiny)

N:

Naděžda - staroslověnský, 17.září, vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, znamená maděje

Natalie - latinský, 21.prosince, z latinského natalis, vykládá se jako rodný den, narozeniny, narozená v den Kristova narození, dítě vánoc

Nataša - ruský, 18.května, domácká podoba jména Natálie, tj. dítě vánoc

Nela - 2.února, odvozeno ze jmen Kornélie, Petronela, Helena, Eleonora

Nikola - řecký, 20.listopadu, vítěz nad lidem, vítězství lidu

Nina - 24.října, stejně znějící podoba jmen různého původu, řeckého Ninos, což je jméno zakladatele Asyrského státu a název hlavního města Asyrie, jednak zkrácenina jmen zakončených -nina, nebo ze španělského ninos, tj. panenka, dítě

Nora - severský, 8.července, bůh je mé světlo, milosrdenství

O:

Oldřiška - český, 6.srpna, vládce (bohatý) dědičným statkem

Olga - severský, 11.července, svatá; zdravá (ruské jméno)

Olivie - latinský, 2.října, z latinského oliva, vykládá se jako oliva, pěstitelka oliv

Otýlie - německý, 28.ledna, (malý) majetek; štěstí

P:

Patricie - latinský, 2.července, patricijský, šlechtický, urozený

Pavla - latinský, 22.čevna, malá; skromná, nepatrná

Pavlína - latinský, 31.srpna, malá; skromná, nepatrná

Petra - řecký, 17.srpna, skálopevná, skála

R:

Radana - slovanský, 15.prosince, radost přinášející, rozradovaná

Radka - slovanský, 14.září, radostná; radující se

Radmila - slovanský, 3.ledna, milá; rozradostňující

Regina - latinský, 7.září, z latinského regina, znamená královna

Renata - latinský, 13.října, z latinského renata, znamená znovuzrozená, obrozená

René - latinský, 28.listopadu, obdoba jména Renáta, tj. znovuzrozená, obrozená

Romana - latinský, 18.listopadu, pocházející z Říma, Římanka

Rút - hebrejský, 14.března, přítelkyně

Růžena - český, 13.března, pochází z latinského základu rosa, tj. růže, růžová

S:

Sabina - latinský, 22.října, z latinského Sabina, znamená Sabiňanka, pocházející se staroitalského kmene Sabinů, někdy se vykládá jako lidé svoji

Sandra - italský, 23.srpna, ochránkyně mužů

Sára - hebrejský, 10.října, z hebrejského Sáráh, kněžna, vznešená

Saskie - holandský, 7.listopadu, nejasný (podle ženy malíře Rembranta)

Silvie - latinský, 29.října, žena z lesa, lesní žínka, ženská podoba k Silvius

Simona - hebrejský, 12.prosince, slyšící, naslouchající (francouzské jméno)

Slavěna - slovanský, 12.února, snad ženská podoba k mužskému jménu Sláv, znamená buď Slovanka, nebo slaviti, ta, která je slavena

Soňa - řecký, 28.března, moudrá; moudrost (ruské jméno)

Stanislava - slovanský, 9.června, upevni slávu, staniž se slavným

Stela - latinský, 4.března, z latinského stella, které je ze sterla, což souvisí s řeckým aster, znamená hvězda

Svatava - slovanský, 11.května, původní význam je silná, novější svatá

Světlana - slovanský, 20.března, světlá

Š:

Šárka - český, 30.června, základ slova lze srovnat se španělským sierra, albánským sharane a korsickým sarra, tj. horský hřbet, návrší

Šarlota - germánský, 27.října, zdrobnělina jména Karla (francouzské jméno - Charlota)

Štěpánka - řecký, 31.října, z latinského stella, které je ze sterla, což souvisí s řeckým aster, znamená hvězda

T:

Tamara - hebrejský, 3.června, datlová palma

Taťána - latinský, 29.března, původem snad znamená náležející do starořímského rodu Taniů, někdy se odvozuje z řeckého tattó s významem ustanovovat, rozdělovat

Tereza - řecký, 15.října, pocházející z ostrova Thery (egejské moře) nebo Therasia (u Sicílie); Záštita, ochrana; léto, horko; sklízet úrodu, žnout

U:

Uršula - latinský, z latinského ursa, znamená malá medvědice

V:

Valerie - latinský, 18.dubna, ženská podoba k Valerián, tj. náležející k rodu Valeriů, silná, zdravá

Vanda - polský, 6.února, nejasného původu a významu, považuje se za jméno utvořené podle názvu řeky Vandalus

Vendula - český, 6.dubna, více slavná

Veronika - řecký, 7.února, z řeckého Phereniké, znamená nositelka, vítězství, přinášející vítězství, někdy z řecko-latinského veraiconica, tj. pravý obraz

Viktorie - latisnký, 10.března, ženská podoba k Viktor, z latinského victoria, tj. vítězství

Vilma - německý, 7.ledna, ochranou je má vůle

Viola - latinský, 25.května, fialka

Věra - slovanský, 8.října, víra

Vladěna - slovanský, 30.srpna, patrně zkrácenina jmen začínajících na Vlad-, lze vyložit jako ta, která vládne, vládkyně

Vlasta - slovanský, 23.prosince, známé z pověstí o dívčí válce, patrně protějšek zaniklého mužského jména Vlast, původně majetek, moc, vláda

X:

Xénie - řecký, 27.listopadu, vykládané nejčastěji z řeckého přídavného jména xenois, xeniá, jako pohostinná, milující hosty

Z:

Zdeňka - český, 23.června, ženská podoba ke Zdeněk, což je domácká podoba jména Zdeslav, tj. zde slavný, popř. vytvořil, učinil slávu

Zina - řecký, 29.lisotpadu, božská,diovská (ruské jméno)

Zita - italský, 19.září, štěstí, úspěch

Zlata - slovanský, 25.září, zlatá

Zoe - řecký, 27.října, znamená život, z řeckého zóé

Zora - slovanský, 26.ledna, znamená jitřenka

Zuzana - hebrejský, 11.srpna, znamená jitřenka

Ž:

Žaneta - hebrejský, 27.prosince, bůh je milostivý (francouzské jméno)

Žofie - řecký, 15.května, z řeckého Sophia, znamená moudrost

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář